Bērnu reģistrācija 1.klasē

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Skat.noteikumus!

Reģistrēšana

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek darba dienās no 9:00 — 16:00
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu un vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē.

Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

Nodarbības bez maksas.