Skolas direktora p.i — Andžela Andrejeva 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

                        pirmdienās 11.00 — 13.00

                       ceturtdienās 14.30 — 16.30

Lūdzam savu vizīti iepriekš saskaņot pa tālr. — 67474300, 67474301

Direktora vietniece izglītības jomā — Nataļja Švarcburga

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

                      otrdienās 9.30 — 12.30

Lūdzam savu vizīti iepriekš saskaņot pa tālr. — 67474302

Direktora vietniece saimniecības darbā — Žanna Terentjeva

 tālr.nr. — 67474299

Struktūrvienības vadītaja (pirmsskolā) — Kristīne Maslova 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:                 

                     pirmdienās 14.00 — 18.00

                    piektdienās 09.00 — 12.00

Lūdzam savu vizīti iepriekš saskaņot pa tālr. — 67474297