Iniciatīva „Latvijas skolas soma”

Sākot ar 2018. gada septembri, mūsu skola iesaistās iniciatīvā „Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana ikvienam Latvijas 1. — 12. klases skolēnam. Iniciatīva veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratni, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros katrs 1. – 12. klases skolēns klātienē izzina un pieredz Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīst zinātnes sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

MK noteikumi paredz, ka no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim iniciatīvas īstenošanai pieejamā summa veidojas, ņemot vērā skolēnu skaitu skolā uz 1.septembri un reizinot to ar 7 eiro.

„Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiks izmantots:

· kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas objektu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, dalības maksu, transporta pakalpojumu utt. izmaksas

· izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksām.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” skolas koordinatore Nataļja Švarcburga

Skolēnu pārdomas par mācību ekskursijām.

Čiekurkalna apkārtne

«Rajona celtniecība sākās 1870.gadā, un noritēja bez plāna. Pati pirmā tika uzcelta Čiekurkalna 1. līnija.

Čiekurkalna ūdenstornis ir visa rajona lepnums. Agrāk, kamēr nebija uzceltas lielās, daudzstāvu  ēkas, tornis bija redzams pat no Rīgas centra.

Vietā, kur tagad atrodas mūsu skola, agrāk bija Kafijas rūpnīca. Mūsu skola tika uzcelta 1936.gadā . Arhitekts – A.Grīnbergs.  Skolas pirmo pamatakmeni lika K.Ulmanis.

Mēs uzzinājām daudz jauna un interesanta par savu mikrorajonu.» — 8.klases skolniece J.S.

Kino muzejs

«4.oktobrī projekta Skolas soma ietvaros devāmies ekskursijā uz Kino muzeju.

Rīgas kino muzejs ir vienīgais muzejs, kas  veltīts kino mākslai. Muzejs  atklāts 1988.gadā , un atrodas Rīgas sirdī Verīgā.

Mums bija iespēja uzzināt, kā agrāk tapa kinofilmas,  fragmentus no dažām varējām  arī  paskatīties.Viena no tām ir brāļu Lumjeru filma “Vilciena pienākšana”.

Mums parādīja arī senās iekārtas un aparatūru animācijas filmu radīšanai.Un pašiem bija iespējams radīt savu animācijas filmu.

Atšķirības starp tā laika kino un mūsdienu kino ir acīmredzama: attēla kvalitāte, krāsas, skaņas dzidrums.

Ļoti patika viss redzētais.Visvairāk patika, kad pašiem bija jātaisa animācijas filma.»- 9.klases skolniece J.M.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

«Mūsu ekskursijas sākumā mēs apmeklējām muzeju,kur bija aplūkojami fragmenti no seniem kuģiem, priekšmeti un lietas no arheoloģiskajiem izrakumiem : naglas, trauki , apavu fragmenti.

Pēc tam mēs devāmies  pastaigā pa senās Rīdzenes upes gultni,kas te kādreiz tecēja Rīgas teritorijā, un ko aizraka.

Mēs uzzinājām daudz jauna par seno Rīgu — mūsu dzimto pilsētu, un notikumiem, kas risinājušies daudzus gadu simtus atpakaļ tālā pagātnē.

Tas bija aizraujoši!» — 6.klases skolnieks V.S.

PuMPuRS

Jau trešo gadu Rīgas Čiekurkalna pamatskola īsteno Eiropas Savienības fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” — PuMPuRS.

Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

2019./2020.m.g. projektā PuMPuRS piedalās 16 pedagogi un saņem dažāda veida atbalstu 87 izglītojamie no 5. līdz 9. klasei.

Pedagogi un APK speciālisti sniedz konsultācijas mācību priekšmetos (latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, bioloģija, ķīmija), kā arī pedagoga palīga atbalstu mācību stundās un konsultatīvo atbalstu.

Mūsu skolā  ES projekta “PuMPuRS” ietvaros tiek sniegta kompensācija par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu (brokastis).

2019.gada 5.decembrī un 2020. gada 3.janvārī ES projekta PuMPuRS ietvaros izglītības iestādē notika darbnīca, kurā piedalījās 16 pedagogi. Darbnīcas mērķis veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un  personalizētu pieeju izglītībā. Pedagogi mācījās, kā strādāt ar projekta PuMPuRS izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, izmantot savā darbā dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus, lai identificētu un mazinātu PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus.

Projekta īstenošanas laiks: 09/2018 – 12/2022

Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

Droša skola

Apzaļumošanās projekts