Fakultatīvo nodarbību darba grafiks

Priekšmets

Klase

Laiks

Aizraujoša gramatika

1.

Pirmdienā 5.stundā

Aizraujoša matemātika

1.

Trešdienā 5.stundā

Aizraujoša gramatika

2.

Trešdienā 6.stundā

Aizraujoša matemātika

2.

Ceturtdienā 6.stundā

Aizraujoša matemātika

3.

Ceturtdienā 6.stundā

Latviešu valoda

6.

Otrdienā 7.stundā

Angļu valoda

6.

Piektdienā 1.stundā

Konsultāciju grafiks

Skolotājs

Priekšmets

Laiks

Kabinets

Andžela Andrejeva

Matemātika

 Mēneša II un IV ceturtdiena 14.35-15.15

23.

Tatjana Kozlova

Angļu valoda

Pirmdiena 14.35-15.00

43.

Ināra Bluse

Sākumskola

Trešdiena 12.55-13.45

32.

Gaļina Bogdanova

Ģeogrāfija

Dabaszinības

Trešdiena 14.30-14.58

25.

Marina Dostanko

Krievu valoda

Piektdiena 7.35-8.14

22.

Lienīte Bezbaile

Mājturība meitenes

 Mēneša pēdējā piektdiena 8.00 – 8.16

11.

Irina Cepurīte

Vēsture, sociālās zinības

Otrdiena  14.35-15.01

 

25.

Aija Isaka

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena  14.35-15.35

41.

Irina Ivanova

Sports

Ceturtdiena 14.30-14.52

Sporta zāle

Nataļja Bondarjuka

Mūzika

Mēneša pēdējā trešdiena 14.35-15.20

22.

Anžela Sviridova

Sākumskola

Mēneša pēdējā piektdiena 12.50-13.38

31.

Guzele Ivanova

Sākumskola

Trešdiena 13.50-14.20

34.

Ieva Prāne

Vizuālā māksla

Mēneša II un IV ceturtdiena 14.35-14.59

11.

Olga Samkova

Krievu valoda un literatūra

Pirmdiena 13.40-14.41

42.

Svetlana Savina

Angļu valoda

Mēneša pēdējā piektdiena 12.55-13.45

24.

Voldemārs Sipovičs

Mājturība zēniem

Mēneša pēdējā piektdiena 8.00-8.16.

Mājt.(z)

Ņina Zadevasere

Fizika, matemātika

Otrdiena 13.40-14.20

Trešdiena 14.20-14.56

44.

Jelena Pavlova

Ķīmija, bioloģija

Mēneša I un III piektdiena 14.35-15.15

24.

Gvido Zēvalds

Informātika

Angļu valoda

Mēneša pirmā piektdiena 14.35-15.01

21.

Santa Baiba Jaunzema

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 14.40-15.48

41.

Nataļja Švarcburga

Sākumskola

Piektdiena 12.40-13.04

33.