Rīgas Čiekurkalna pamatskolā izglītojamie apgūst šādas izglītības programmas:

Mazākumtautību pamatizglītības programma (kods 21011121)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015621)

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (kods 01011121)