17.04.2019.

Juglas mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

16.04.2019.  

Bērnudārza 7.dzimšanas diena

28.11.2018.

Grupas «Saulstariņi» un grupas «Puķuzirnīši» izglītojamie piedalījās  Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu sporta dienā “Iepazīsti Latviju sportojot”

28.11.2018.

Grupas «Saulstariņi» un grupas «Puķuzirnīši» apmeklēja Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiāli, lai sniegtu priekšnesumu (koncertu) lasītājiem, kas veltīts Latvijas simtgadei.

 

13.11.2018. tika organizēts svētku koncerts veltīts Latvijas simtgadei, kurā piedalījās Juglas mūzikas skolas audzēkņi.

17.10.2018.

pateicoties RDLD tika organzētas apmācības bērniem «Mutes veselības profilakse bērniem»

 

 

05.10.2018.

RDLD AKTIVITĀTES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Traumatisma profilakses kampaņa  “Drošība mājās un sabiedriskās vietās”

 

02.10.2018.

Miķeļdienas svinēšana…

 

07.09.2018.

Pasākums «Mana drošība»

 

 

Katra gada  mācību gada sākumā un beigās Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas grupās tiek organizēta tikšanās ar Pašvaldības  policiju.

Bērniem tiek aktualizēti  drošības noteikumi . 

03.09.2018.

Zinību diena Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās

 

16.04.2018.

 

Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas
Iestādes 6 gadu jubilejai veltītājs pasākums» Cirku diena»

13.04.2018.
Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas
Sporta spēles

 

15.03.2018.

Atvērto durvju dienas

Rokdarbu meistarklases kopā ar vecākiem „Putnu ligzdas”

 

 

06.11.17.-17.11.2017.

Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās tika realizēts projekts “Rīgas muzeji”

http://www.e-skola.lv/public/89740.html 

 

08.11.2017.

Rīgas 37.vidusskolā audzēkņu vecākiem tika organizēta lekcija par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem.

 

 

05.10.2017.

„Miķeļdienas gadatirgus”

 

 

 

2017./2018.mācību gads 

Zinību diena 01.09.2017.

Zinibu diena