Pirmsskolas izglītības grupas tika atvērtas 2012.gadā 16.aprīlī.

Rīgas Čiekurkalna pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas īsteno mazākumtautību izglītības programmu (programmas kods 0101 11 21 )

Iestādē darbojas 4 grupas: Puķuzirnīši, Dzintariņi, Saulesstariņi un Mākonīši, kuras apmeklē 72 bērni no 1,6 līdz 6 gadu vecumam. Mācību valoda – krievu.

Iestādes darba laiks ir no 7:00 – 19:00.

Iestādē ir 11 pedagogu štata vienības, tai skaitā mūzikas skolotāja, latviešu valodas skolotāja, logopēds.

Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai.

Pedagoģiskais process tiek mērķtiecīgi organizēts izmantojot pirmsskolas vecuma pamatdarbības veidu – rotaļu, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību.

Grupu skolotājas mācību procesu organizē bilingvāli. Abās valodās runājošiem bērniem ir iespēja bagātināt valodu zināšanas un prasmes, ka arī tiek audzināta pozitīva attieksme pret dažādām valodām.

Grupu skolotājas visa gada garumā kopā ar bērniem apmeklē Čiekurkalna bibliotēku, kas sniedz iespēju bagātināt bērnu priekšstatus par grāmatu daudzveidību un aktualizē lasīšanas nozīmi.

Iestādes grupiņās metodiskie un uzskates materiāli ir sadalīti un izvietoti atbilstoši piederībai noteiktai jomai, ir izveidoti leļļu, mākslas, rokdarbu, matemātikas, valodas un dabas centri. Ar īpašu rūpību katras grupas skolotājas ir iekārtojušas stendus veltītus Latvijas simbolikai, dabai, visskaistākajām vietām

Iestādei  ir savas tradīcijas:

 • Zinību diena;
 • Tēva diena;
 • Olimpiskā diena;
 • Rudens svētki;
 • Miķeļdienas gadatirgus;
 • Bērnudārza dzimšanas diena;
 • Mātes diena;
 • Izlaiduma pasākumi;
 • Gardēžu dienas

Ar vecāku atbalstu tiek rīkotas:

 •     Izstādes
 •     Ekskursijas
 •     Viesmākslinieku koncerti un leļļu teātru izrādes.