31.05.2019.

Sveicam sagatavošanas grupas «Saulstariņi» bērnus!

Veiksmi un izturību uzsākot skolas taku, kas 1. septembrī, skanot sudraba zvaniņam pavēstīs, ka bērni būs kļuvuši par ciparu un burtu ganiņiem. Vecākiem vēlam gudrus un zinātkārus bērnus , lai Jums kopīgi veicas !

 

Es gribu māmiņu mīļi, mīļi sveikt
Es gribu māmiņai mīļus, mīļus vārdus teikt!

Māmiņdienas koncerts grupās » Puķuzirnīši» un»Saulstariņi»

Mīļie vecāki!

No 25. līdz 29.martam mūsu

pirmsskolas izglītības grupās tiek organizētas

VECĀKU DIENAS

Šajā laikā mīļi tiekat aicināti:

1.nākt uz grupiņām vērot mācību procesu dažādās nodarbībās rīta cēlienā 25.03.LĪDZ 29.03.2019.(iepriekš vienojoties ar grupas skolotājām par datumu un laiku)

2.aktīvi iesaistīties radošo darbu pēcpusdienā (28.03.2019.pulksten16.00)

3.aicinām apmeklēt ēdnīcu, iepazīties ar ēdienkarti, kā arī piedalīties pusdienās.

Vecāki  tiek aicināti  kopīgi darboties -iedvesmoties jaunām idejām un realizēt tās par prieku mazajiem!

 

Pieredzes apmaiņa starp  Rīgas 37. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām un Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņi”

No 07.janvāra līdz 17. janvārim starp  Rīgas 37. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām un Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņi” tika organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi. Pedagogiem un vadībai bija iespēja apmeklēt kaimiņu pirmsskolas izglītības iestādē rīkotās atklātās rotaļnodarbības gūstot jaunas idejas, paņēmienus savai turpmākajai profesionālajai darbībai. Izsākam pateicību Rīgas 135. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai  un Rīgas 37.vidusskolas direktora pienākumu izpildītājai un pedagogiem par iespēju vērot iestādē notiekošo mācību procesu.