Svarīga informācija

Pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, turpmāk ir jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikts, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar «Covid-19» saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu

Par iespējamo attālināto mācību procesu

Piektdien, 2020. gada 13. martā, Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)  notika videokonference, kurā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska ar skolu direktoriem un pašvaldību pārstāvjiem pārrunās labākos risinājumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, tai skaitā iespējamo divu nedēļu attālināto mācību procesu pēc skolēnu brīvlaika vīrusa izplatības ierobežošanai atbilstoši krīzes vadības padomes pieņemtajiem lēmumiem.

https://www.youtube.com/watch?v=JvO1FJdoZXw&feature=share&fbclid=IwAR1aWQtRN8YayBkugSg1iVzYgwfOqRX1NGJfQGVyTQiMrNPUtk7GBtavfr8

Videoieraksts būs pieejams arī LPS mājas lapā.

Mācību procesa organizācija

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visas izglītības iestādēs norisināsies attālināti.

Vienīgais izņēmums ir centralizētie valsts pārbaudījumi (eksāmeni), kas joprojām norisināsies klātienē, skolās.

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā šajā iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums  par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

С учетом ситуации, вызванной Covid-19 в мире, а также возможных рисков в Латвии, в государстве объявляется чрезвычайная ситуация с 12 марта по 14 апреля.

С целью ограничения распространения вируса в это время будет реализован ряд мер предосторожности, в том числе с 13 марта учебный процесс будет проходить удаленно.

Единственным исключением являются централизованные государственные экзамены, которые по-прежнему будет проходить в очном порядке, в школах.

Кроме того, во время чрезвычайной ситуации прекращаются тренировки, соревнования и репетиции в рамках программ культурного образования, спорта и образования по интересам.

Для посещения дошкольного учебного заведения родителям 13 марта необходимо подать в это учреждение письменное подтверждение того, что ребенок и семья не посещали затронутые Covid-19 страны, не имели контакта с заболевшими Covid-19 или контактировавшими с ними лицами. В этом свидетельстве должно быть указано, что родители не имеют возможности по-другому обеспечить присмотр за ребенком. 

 

Starptautiskā bērnu zīmējumu izstāde „Es mīlu savu valsti” mūsu  skolā

No šā gada februāra Rīgas skolās apskatāma starptautiskā bērnu zīmējumu izstāde „Es mīlu savu valsti”, kas tapusi kā veltījums Latvijas simtgadei. 2018. un 2019. gadā izstāde viesojusies Igaunijā un Lietuvā, kā arī citviet.

Martā izstāde apskatāma Rīgas Čiekurkalna pamatskolā. Rīgas Centrālās bibliotēkas iniciēto un realizēto projektu finansējusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde.

Izstādē ar saviem darbiem piedalās jaunie mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Ukrainas. Izstāde ataino jaunās paaudzes skatījumu nacionālās identitātes un valsts ideālu kontekstā. Bērnu zīmējumos attēlotas viņu asociācijas vārdiem “Es mīlu savu valsti” – zīmējumos redzama daba un cilvēki, dzimtās mājas un ģimene, ko bērni iekrāsojuši tādās krāsās, kādās viņi redz pasauli, tādējādi atklājot arī savas mentalitātes atšķirības krāsu izvēles ziņā. Darbu atlasi, noformēšanu un izstādes iekārtošanu veicis mākslinieks Vilnis Heinrihsons.

Izstādi atbalsta Rīgas dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Viļņas Centrālā bibliotēka (Lietuva), Tallinas Centrālā bibliotēka (Igaunija), Pērnavas pilsētas bibliotēka (Igaunija), Helsinku Centrālā bibliotēka (Somija), Kirovogradas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka (Ukraina) un Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola.