Dārgās, ģimenes!
Mūsu skolai tuvojas akreditācija un akreditācijas komisija lūdz Jūs aizpildīt elektronisku anketu, izsakot savu redzējumu par mūsu skolu! Atveriet interneta saiti edurio.com/akreditacija datorā, planšetē vai telefonā un ienāciet ar savu E-klases pieeju.
Jūsu viedoklis ir būtisks, lai eksperti iegūtu plašu izpratni par skolas situāciju, akreditācijas laikā varētu detalizētāk izpētīt Jūsu minētās lietas, sniegt pamatotu vērtējumu un rekomendācijas uzlabojumiem.
Anketas ir anonīmas. Anketu varēs aizpildīt līdz 1.martam.
Liels paldies!

Vecāku aptaujas apjoms: 25 jautājumi. Vecāku aptaujas tēmas: sadarbība ar skolu, skolas vide, skolas resursu un atbalsta pieejamība viņu bērnam.Aptaujā piedalās visu klašu vecāki. Ja ģimenei ir vienots viedoklis, aptauju var pildīt viens vecāks, ja ir atšķirīgi viedokļi, var pildīt katrs no vecākiem.

SANĀKSMES SKOLĒNIEM
13.02. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-9.kl.
PASĀKUMI SKOLĀ
19.02.-05.03. Diagnosticējošie darbi 3., 6.kl.
24.02.-28.02. Meteņi skolā 1.-9.kl.
februāris Skolēnu rādošo darbu izstāde  
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
13.02 Vecāku klubs  
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
 februāris Izstāde “M. Ļermontovam 105”  
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS
12.02. Ēnu diena 2.-9.kl.
14.02. Tikšanās ar Rīgas 63.vidusskolas skolēnu pašpārvaldi 8.-9.kl.
14.02. Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.
februāris 7.-9. klases skolēnu latviešu māksliniekiem veltītas nodarbības apmeklējums.